S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

DOPORUČUJEME

Naše cena 650 Kč
skladem
Naše cena 895 Kč
skladem
Naše cena 490 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY |

ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatelem internetových stránek www.pegperego.cz a www.vozitka-pegperego.cz je Svitok s.r.o., Suvorovova 1489, 282 01 Český Brod, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150857

Oprávnění k podnikání: Živnostenský list vedený u OŽÚ v Českém Brodě č.j.: OŽÚ/38/2010/H/2, IČO: 28882164

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory, ...) si hradí kupující sám.

Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na těchto stránkách v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele, jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, je po svém potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá všechna ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném ke dni odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Způsob objednání

Zboží můžete objednat přímo na našich internetových stránkách. Po odeslání Vaší objednávky obratem obdržíte potvrzení o jejím přijetí a také Vás budeme v případě potřeby co nejdříve telefonicky kontaktovat, abychom upřesnili detaily dodávky - termín, místo dodání, ... Samozřejmě je možné i telefonické objednání na tel. čísle 602 483 910.

V případě, že Vámi vybrané zboží nebude dlouhodobě dostupné nebo se změní výrazně jeho cena (například z důvodu výchylek finančního trhu), vyhrazujeme si právo na stornování Vaší objednávky, a to bez náhrady. O této skutečnosti Vás budeme obratem informovat. Pokud je zboží již zaplacené, vrátíme Vám celou zaplacenou částku na Vámi určený účet zpět. V případě, že by takováto situace nastala, se předem omlouváme.


Platby za odebírané zboží

Platby za odebírané zboží lze realizovat následujícími způsoby:

  • v hotovosti při převzetí zboží - "na dobírku"
  • v hotovosti při převzetí zboží v naší provozovně v Českém Brodě
  • bankovním převodem předem. Zboží Vám bude odesláno do 2 pracovních dnů po připsání platby na náš účet. Zboží je rezervováno pouze pro Vás, pokud neobdržíme Vaši platbu do 10 dnů, budeme považovat, že jste od kupní smlouvy jednostranně odstoupili. Vámi objednané zboží bude uvolněno zpět do prodeje!

Děkujeme za pochopení.

Expedice zboží

OSOBNÍ ODBĚR

Osobní odběr zboží je možné realizovat po dohodě v provozovně dovozce na adrese:

SVITOK s.r.o.
Suvorovova 1489
282 01 Český Brod

DODÁVKA NAŠÍ FIRMOU - dle dohody na tel. 603 483 910.

DOPRAVA SPEDIČNÍ FIRMOU V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

DHL standard – 12V i 24V vozítko vám dodáme na uvedenou adresu do 5 pracovních dnů (při platbě na účet expedujeme do 2 pracovních dnů od připsání platby na náš účet), doprava je ZDARMA.

EXPRES DOPRAVA - zboží vám na uvedenou adresu expedujeme přednostně do 2 pracovních dnů (při platbě na účet expedujeme do 2 pracovních dnů od připsání platby na náš účet). Kupující hradí část nákladů spojených s přepravou, maximálně však 250 Kč (vč. DPH).

TOPTRANS EXPRES dodání 2. prac. den. V případě objednání zboží do 10:00 hodin dopoledne doručíme zboží následující pracovní den. Kupující hradí část nákladů spojených s přepravou + EXPRES PŘÍPLATEK 450 Kč vč. DPH. Možnost i osobního vyzvednutí na depu TOPTRANS.

Doprava náhradních dílů a příslušenství Vám bude účtována dle skutečných nákladů, max. 130,- Kč vč. DPH.

Při objednávce objemného zboží je účtován příplatek za manipulaci 100,- až 400,- Kč za každý objemný balík.

Pokud se při dodávce zboží spediční firmou vyskytnou nesrovnalosti (např. nesouhlasí počet doručených balíků, deklarovaných v soupisce dopravce se skutečným počtem doručených balíků nebo je obal jednotlivých balíků poškozen) ihned proveďte o této nesrovnalosti s řidičem zápis, který bude přiložen k soupisce o převzetí. Reklamace poškozené zásilky bez tohoto zápisu nemůže být uznána! Obratem tuto informaci, spolu s kopií zápisu, zašlete na adresu naší provozovny. Po vzájemné dohodě Vám bude v nejbližším možném termínu expedováno nové zboží.

V případě, že je přepravní karton viditelně poškozen, sepište, prosím, s řidičem reklamační protokol a kontaktujte nás. Na místě ihned zkontrolujte, zda je poškozen i obsah zásilky. V případě poškození obsahu kartonu, zásilku, prosím, nepřejímejte! V případě, že není přepravní karton viditelně poškozen, obsah zásilky zkontrolujte nejpozději do dvou dnů od přijetí. Pokud zjistíte poškození, neprodleně kontaktujte přepravní společnost. Na pozdější reklamace poškození výrobku, které bylo způsobeno dopravou, nemůže být brán zřetel, v předávacím listu deklarujete svým podpisem převzetí nepoškozené zásilky!


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a reklamačním řádem prodávajícího.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Má-li věc vady při jejím převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebiteli právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud jde o vady zboží, které byly způsobeny jeho dopravou prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobci si vyhrazují právo změny provedení (barevnost, vybavení, ...), technických parametrů a jiných vlastností, proto prosíme o pochopení. Obrázky, technické popisy nebo ceny nemusí zrovna v dané minutě odpovídat aktuálnímu stavu. Zboží a jeho aktuální provedení a vybavení je možné si prohlédnout na naší provozovně. Jakékoli otázky a přání rádi vyřídíme na našich telefonních číslech nebo e-mailem.

Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli, doba zaručené jmenovité kapacity baterií je 6 měsíců. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. Výrobky jsou před expedicí výrobcem kontrolovány. Záruka poskytovaná prodejcem se vztahuje na závady výrobku zjištěné v záruční době a způsobené vadným materiálem nebo chybným zpracováním.

Výrobce neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením - spínače, převodovky, motory a kola jsou díly podléhající přirozenému opotřebení, způsobenému obvyklým užíváním. Výrobce dále neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím, nesprávným užíváním výrobku (přetěžováním, nárazy, provozem v nevhodném prostředí - vlhko, voda, prach, bláto apod.), nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen. Výrobce neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem či jinou osobou, popřípadě živelní pohromou. Použití jiné, než výrobcem doporučené baterie (výslovně s vyšší kapacitou či napětím,…), vede k závažnému poškození mechanických i elektrických částí výrobků. Na takto vzniklé vady se záruka nevztahuje.

Záruku nelze uznat také, pokud spotřebitel nebo jiná osoba učiní nedovolené zásahy do výrobku (zásah do jakékoli mechanické či elektrické části, výslovně opatření zamezující prokluzu kol, apod.) nebo použije-li k opravě výrobku jiných než originálních dílů. Obzvláště upozorňujeme na závady vzniklé nesprávným užíváním - při jízdě vpřed je nutné vozítko zastavit vždy před zařazením zpátečky. Při jízdě vzad je nutné vozítko zastavit vždy před zařazením chodu vpřed. Při zařazení opačného směru jízdy bez zastavení dojde k nepřípustnému namáhání celého mechanického i elektrického systému vozítka. Na takto vzniklé závady se záruka nevztahuje.

Bezplatnou opravu při dodržení výše uvedených záručních podmínek provede po předložení úplného výrobku a správně a úplně vyplněného záručního listu odborný servis. Zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu v prodejně, kde byl výrobek zakoupen. V ŽÁDNÉM případě není přípustné používat elektrická vozítka s jakýmkoli poškozením, obzvláště se závadami elektrických zařízení nebo se závadami na hnacím ústrojí, VÝSLOVNĚ JE ZAKÁZÁNO používat vozítko s poškozenou převodovkou (převodovkami). Takto poškozené vozítko nemá dostatečný brzdný účinek, Vaše dítě by mohlo být vystaveno nebezpečí úrazu!

Do bezplatné záruční opravy nelze převzít nekompletní výrobek. Předávající je povinen vydat při odběru výrobku záruční list, který musí řádně a čitelně vyplnit, potvrdit razítkem, podpisem a datem předání zboží. Je povinen na požádání spotřebitele výrobek předvést a seznámit s jeho používáním. Záruční list je nutno pečlivě uschovat. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Přeje-li si spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit na e-mail obchod@svitok.cz nebo poštou či osobně do provozovny prodávajícího (Svitok s.r.o., Suvorovova 1489, 282 01 Český Brod). Zakoupené zboží spotřebitel doručí na své vlastní náklady. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody..), příslušenství a obalu. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle na účet spotřebitele nejpozději do 14 dnů částku za zboží rovnající se kupní ceně zboží + náklady za nejlevnější dopravu nabízenou prodávajícím.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem (například proto, že prodávající ještě vrácené zboží neobdržel a tedy nemohl posoudit jeho stav,) ponese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží, maximální náklady jsou odhadované ve výši 3000 Kč. V okamžiku, kdy bude vrácené zboží doručeno prodávajícímu a bude tak možné posoudit stav tohoto zboží, bude spotřebiteli bez zbytečného prodlení vrácena částka podle skutečného stavu vráceného zboží. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady, nebudeme účtovat žádné pokuty, poplatky ani sankce.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není právem na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel musí v tomto případě prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (zboží bylo zničeno nebo již spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácená věc částečně poškozena, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Od kupní ceny, která má být spotřebiteli vrácena, započte prodávající také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Dle §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 381 l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jsou použity jen pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby firem Ing. Stanislav Svítok a Svitok s.r.o.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů.

Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon).

Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese: obchod@svitok.cz

ZPĚTNÝ ODBĚR A ODDĚLENÝ SBĚR ELEKTROODPADU

Naše společnost má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění; zpětný odběr a oddělený sběr elektrozařízení je řešen v REMAsystému, společnost je registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o. Informace o sběrných místech najdete na www.rema.cloud.

Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů naleznete zde.

Recyklační příspěvek bude uveden na daňovém dokladu dle Zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

ZGZkZTFmYj